Etusivu Tietoa toiminnasta Galleria G Taiteilijat Myyntikokoelma Kannatusjäsenet Taidegrafiikka

VedosmerkinnätMitä taidegrafiikka on?
Kohopainomenetelmät
Syväpainomenetelmät
Laakapainomenetelmät
Serigrafia
Monotypia
Carborundum
Collagrafia
Valotustekniikat
Vedossarjat
Kirjallisuutta

Taidegrafiikan vedoslaatasta voidaan ottaa vain yksi sarja, jonka suuruus vaihtelee. 100 vedosta on kuitenkin jonkinlainen rajapyykki, jonka yli mennään harvoin. Nykyisin on yleisempää pikemminkin tehdä pieniä kuin suuria sarjoja. Sarjojen numeroimisesta ja signeeraamisesta on tullut vallitseva käytäntö 1930-luvulla. Sarjan suuruus on päätettävä heti ensimmäistä vedosta signeerattaessa.

Pieni sarja on edullinen laatan kestävyyden kannalta. Luonnollisinta on ottaa sellainen sarja jonka vedostamisen laatta vaikeuksitta kestää. Sarjan kokoon vaikuttaa myös laatan koko: hyvin suuresta laatasta otetaan harvoin suuri sarja. Vedosten numerointia koskeva käytäntö muuttuu ajan mukana ja eroja syntyy myös siirryttäessä maasta toiseen.

Vedosten numerointi ja signeeraus


Sarjaan kuuluvat vedokset merkitään käyttämällä murtolukua, jossa viivan yläpuolella oleva numero ilmaisee kyseisen vedoksen numeron ja viivan alapuolella oleva kertoo koko sarjan suuruuden (esimerkiksi 1/30, 2/30). Yleensä vedoksen todellisella vedostamisjärjestyksellä ei ole mitään tekemistä numeroinnin kanssa, kuten yleisesti luullaan. Joissain tapauksissa kun on kysymys helposti kuluvista laatoista, kuten kuivaneula tai mezzotinto, saattaa sarjan alkupään vedoksissa olla eroja verrattuna loppupäähän. Toisaalta myös pienet sävyerot ovat tavallisia värigrafiikassa saman sarjan eri vedosten kesken.

Uniikkivedosten numeroiminen ja merkitseminen poikkeaa normaalista grafiikan merkitsemistavasta jonkun verran. Koska uniikkivedos on ainutkertainen vedos merkitään se 1/1.

Numeroinnin ja signeerauksen sijoittaminen vedokseen on taiteilijan päätettävissä. Tavallisin paikka numeroinnille on kuva-alueen vasen alareuna ja signeeraukselle oikea alareuna. Usein näiden väliin kirjoitetaan myös työn nimi joko lainausmerkeissä tai ilman. Jotkut taiteilijat tekevät merkinnät vedoksen alareunaan. Mikäli kuvapinta ulottuu paperin reunasta reunaan, saattavat vedosmerkinnät sijoittua myös kuva-alueelle. Numerointi ja signeeraus voidaan tehdä myös vedoksen takapuolelle.


Yleisimmät vedosmerkinnät

T.p.l'a (tiree par l'artiste)
merkintää käyttää taiteilija, joka itse vedostaa omat työnsä. Kirjainlyhennelmä voidaan kirjoittaa sarjanumeroinnin kummalle puolelle hyvänsä. useimmiten se kuitenkin tehdään vasemmalle. Merkintä tulee ranskan kielen ilmauksesta tiree par l'artiste, joka tarkoittaa "taiteilijan itsensä vedostama".

Työvedos
otetaan laatan vielä ollessa kesken tarkistettaessa syövytysten ja muiden työvaiheiden vaikutuksia laattaan. Merkitään Työvedos I, II tai I, II état.

Koevedos
otetaan valmiista laatasta etsittäessä sopivaa vedostustapaa, paperia tai värejä. Merkitään Koevedos I, II. Usein nämä kuten työvedoksetkin tuhotaan ellei niillä ole joitain erityisiä ansioita tai ellei niiden avulla haluta dokumentoida työn eri vaiheita.

Bon à tirer-vedos
on vedos, jonka mukaan vedostaja tekee koko sarjan. Ranskankielinen merkintä tarkoittaa sananmukaisesti hyvä vedostettavaksi. Näitä vedoksia on aina yksi kappale eikä vedosta numeroida.

Taiteilijan vedos (E.A, A.P)
Taiteilijalla on oikeus ottaa taiteilijanvedoksia 10 % sarjan suuruudesta. Taiteilijan vedoksia voi olla hieman enemmänkin, mutta niiden määrä ei koskaan ole huomattavasti suurempi. Taiteilijan vedokset numeroidaan sarjaksi ja merkitään Taiteilijan vedos 1/3. Numeroinnin voi halutessaan tehdä myös roomalaisilla numeroilla. Usein käytetään myös merkintöjä Epreuve d'artiste fai Artist's proof.
Taiteilijavedokset on tarkoitettu taiteilijan omaan käyttöön: arkistoitavaksi tai usein myös myytäväksi.

H.C.-vedos (Hors Commerce)
Merkintä tulee ranskankielen sanoista Hors Commerce ja tarkoittaa myynnin ulkopuolella. Näitä vedoksia voi sarjan lisäksi olla muutamia, ja ne on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä myytäväksi. H.C.-vedoksia ei yleensä numeroida. Joskus käytetään myös merkintää Presentation Proof.

Vedostajan vedos (P.P)

Vedostajalla on oikeus saada vedostamastaan sarjasta itselleen yksi vedos. Merkintä voi olla henkilökohtainen omistuskirjoitus tai yksinkertaisesti Vedostajan vedos, Printer's proof, Prova di Stampatore jne.

Mitätöintivedos
Kun koko sarja on vedostettu, vedetään piirtimellä laatan yli viivat ja otetaan tuhotusta laatasta vedos, joka todistaa sen ettei lisää vedoksia voida ottaa. Englanninkielinen nimi on Cancellation Proof.

E.V. (édition variée, edition variable)

merkintää käytetään muunnellussa vedossarjassa, jossa vedokset ovat samoilta laatoilta otettuja variaatioita tai vedoksiin liittyy monotypian tai uniikkivedoksen pirteitä. Merkintä on käyttökelpoinen kun ei haluta päätyä tiettyyn sarjaan, mutta tehdyt kokeilut tai värivariaatiot on merkittävä kokonaisuudeksi.

   
info@taidegraafikot.fi