Maaliskuu 2023 – Mikael Kihlman

/ Kuukauden taiteilijat / Grafoteekki
Kuva: Aukusti Heinonen

Mikael Kihlman
Muistoilla on pitkät varjot
1.3.–26.3.2023

Mikael Kihlman, grafiikka ja Kristoffer Leandoer, teksti. Kustantaja: Almlöfs förlag

Miten muistojen varjot ja nykyhetki sulautuvat yhteen? Miten muistot muokkaavat kuvia yhä jäljellä olevista paikoista?

Taiteilija Mikael Kihlman ja kirjailija Kristoffer Leandoer tutkivat yhteisessä hankkeessaan kuvien ja tekstien avulla, miten muistot, hetket ja paikat ovat kietoutuneet toisiinsa.

”Kun kaipaa paikkaa, jossa juuri on, ei ole enää paljon toivoa jäljellä”, Kristoffer Leandoer kirjoittaa ympäristöistä, jotka ovat muuttuneet niin paljon, että tuntee olonsa vieraaksi.

Mikael Kihlman on samoillut monissa kaupungeissa vangiten kuviinsa paikkoja ja hetkiä, jotka ovat koskettaneet. Hänen kuivaneulapiirroksensa ovat muistifragmentteja monien vuosien vaelluksilta Tukholmassa ja eri puolilla maailmaa.

Minnet kastar långa skuggor

Mikael Kihlman, grafik och Kristoffer Leandoer text, Almlöfs förlag

Hur sammanfaller minnets skuggor med nuets? Hur formar minnet bilderna av de platser som har stannat kvar?

Konstnären Mikael Kihlman och författaren Kristoffer Leandoer utforskar i ett gemensamt projekt i bild och text hur minnen, ögonblick och platser förhåller sig till varandra.

”När man saknar själva den plats där man befinner sig, finns inte mycket kvar att hoppas på” skriver Kristoffer Leandoer om de miljöer som har förändrats så mycket att han inte längre känner sig hemma där.

Mikael Kihlman har strövat genom städer och fångat platser och situationer som har gjort intryck på honom. Hans torrnålar är minnesfragment samlade från Stockholm och andra länder under många års vandringar.

 

Jag gillar det långsamma arbetet. Rispandet i den blanka kopparplåten, motståndet och kommunikationen med materialet. Det är som ett samtal. Efter ett förarbete, då bilden sakta tagit form så framträder bilden av sig själv. Plåten talar om för nålen hur den ska rista. Det är en nära relation, en kommunikation som förs här och nu men lika mycket med alla som varit före mig. Närvaron av Rembrandt, Whistler, Fridell och andra som tidigare i historien suttit böjda och koncentrerade framför sina plåtar är påtaglig och inspirerande. Det finns inga krav, inget står i vägen för tillblivelsen av bilden. Halva jobbet är att rista plåten, andra halvan är att trycka den. Alla tryck blir lite olika, beroende på luftfuktighet, rumstemperatur, mitt  känsloläge och sinnesstämning. Det är ständigt nytt, alltid något att lära. Jag behöver inget annat. En torrnål, en plåt, färg, papper och en tryckpress. Det är bra så.

Projektet ”Minnet kastar långa skuggor” är ett samarbete med författaren Kristoffer Leandoer där Kristoffers fristående text möter mina bilder i ett samtal om minnet och platsens betydelse i våra liv. I utställningen ingår förutom mina bilder även utdrag ur valda delar av Kristoffers texter.

Mikael Kihlman
februari 2023

https://www.kihlman.net/index.php/en/