Huhtikuu 2015 – Iida Kauppinen

/ Grafoteekin Kuukauden taiteilija / Info /

31.3.-26.4.2015

Kuukaudentaiteilija_kuva

LIIKETTÄ PAPERILLA

Piirtäminen on läsnäoloa, aikaa, etsimistä, merkkien tekemistä ja niihin reagoimista. Pelkällä kynällä ja paperilla voi saada aikaiseksi paljon välineiden vaatimattomuudesta huolimatta, ehkä juuri välineiden yksinkertaisuus onkin viehättävää, vaikka piirtämiseen käytettävien materiaalien sekä siihen liittyvän käsitteellisen ajattelun kenttä onkin laaja.

Piirtämistä voi verrata kirjoittamiseen ja ajatusten sanoittamiseen, mutta kuitenkin se muodostaa oman maailmansa ja antaa mahdollisuuden aivan toisenlaiseen ajatteluun ja olemiseen. “Mitä piirrän ja miten piirrän?” ovat kysymyksiä joita olen pohtinut paljon viimeaikoina.

Olen huomannut että etsin aina jotain orgaanista, elävää tai liikettä ja kun löydän sen, tartun siihen. Mielestäni ajattelutapa, joka liittyy piirtämiseen on kaukana nykypäivän nopeatempoisesta ajattelusta. Piirtäminen mahdollistaa myös nopeat eleet, mutta itselleni se on jollain tapaa hidasta ja etsiskelevää, erilaista olemista, silloinkin kun liike ja ajattelu on nopeaa. Se ei ole ainoastaan mieltä tyhjentävää, vaan se täyttää sitä myös uusilla ajatuksilla ja liikuttaa ajattelua eteenpäin.

Iida Kauppinen