Tammikuu – Teija Immonen

/ Grafoteekin Kuukauden taiteilija / Info /

Kuva Titus Verhe

TEIJA IMMONEN
TAMMIKUU
2.–26.1.2020

Teokseni ovat kerroksellisia ja kollaasimaisia. Kuvat ovat sekoitus arjesta, fantasiasta, menneestä maailmasta ja nykyajasta. Grafiikan eri menetelmillä toteutetuissa teoksissa muodin, urheilun ja populaarikulttuurin maailmat sekoittuvat arkitodellisuuden kanssa. Teosten tunnelmissa voi aistia nostalgista kaihoa, absurdiutta, koomisuutta ja ironiaakin. Pohdin myös naiseutta sekä omakohtaisesta että yleisemmästä näkökulmasta.

Teija Immonen (Haavistola)