Johannes Heikkilä

/ Näyttelyt /

Johannes Heikkilä
Koti-ikävä
28.4.–23.5.2021

Taiteeni asettuu havaintokokemuksen ja reaalitodellisuuden ulkopuolelle, murtuneisiin tiloihin, kuvitteellisen ja havaittavan välimaastoon. Se virittyy rakentumisen ja tuhoutumisen ulottuvuuksiin, muodon ja epämuodon rajapinnoille, jossa teos on paikka, kokemus, ymmärryksenhetki, tauko.

Ihmiskonstruktiot ja luonnonosat ovat ehkä yleisimpiä kuvallisen kieleni merkkejä. Rakenteiden monitahoisen luonteen ansiosta ne ovat eräässä hetkessä tulkinto tunteesta ja toisessa teoreettisemman pohdinnan tuloksena kehkeytynyt aihelma. Muotokieli kuvastaa eksistentiaalis-käsitteellistä elämäntasoa, paikoin saattaa tuoda esiin myös yhteiskunnallisiakin aspekteja.

Näyttelyssä teokset esiintyvät abstraktis-figuratiivisina kokonaisuuksina. Koti-ikävä kertoo elämän hauraudesta ja ymmärryksen kaipuusta, tunteen abstraktista luonteesta.

Pääasiallisia kuvantuottamismenetelmiäni ovat puupiirroksen ja -painoksen lisäksi piirustus. Askeettisuuteen pyrkiminen, riisuminen ja pelkistäminen ja toisaalta kerrostaminen käsitteellistävät käytetyt menetelmät ja työkalut. Työskentelyprosessi on keskeinen osa teosta.

Johannes Heikkilä

 

Näyttelyä on tukenut