Lars Holmström

/ Näyttelyt /

Lars Holmström
– VIVA VIIVA –
26.5.–20.6.2021

Digitaaligrafioita

 

– VIVA VIIVA – toimii näyttelyni tunnuksena ja teemana.
Näyttelyni koostuu uusista Dibond –levyille tulostetuista digitaaligrafioista, jotka käsittelevät havaintoja erilaisista visuaalisista ilmiöistä konstruktiivisiin rakenteellisiin teemoihin. Varioin teoksissani viivojen mahdollisia maailmoja. Keskeisenä lähtökohtana on niiden väliset erilaiset merkitykset ja suhteet sekä tausta, maailma, jossa ne toimivat. Teoksia yhdistävänä tekijänä on viivan ja taustan suhdejärjestelmä modulaation tapaan.
Toteutan digitaaligrafiikkaa sarjallisesti, varioin teoksen teemaa.

Lyhyt teoria

 

Teosteni syntyä voisi kuvailla eräänlaiseksi ”substraattimetodiksi”; erilaisista alustoista alkaa versoa erisuuntiin haarautuvia visuaalisia ilmiöitä. Organisoin näistä itävistä alkukuvista muunnelmia, joissa keskeisinä elementteinä vaikuttavat väri, sommittelu ja rakenteellisuus. Käytän teoksissani usein myös metodia, joka vertautuu optisiin illuusioihin. Konstruoin mielenmaisemia.

Viiva on dynaaminen visuaalinen elementti. Se voi ilmentyä materiaalisena tai immateriaalisena. Sillä on itsetietoista liike-energiaa, se kuljettaa pistebittien informaatiota. Sillä on alku ja loppu, pisteestä pisteeseen, mutta se voi myös jatkaa liikkeenä ajasta ajattomuuteen. Se johtaa tai johdattaa jonnekin, halki pinnan, kentän, maiseman ja universumin. Se jakaa pintoja osiin: ylä-alapuoli-oikea-vasen sivu. Horisontaalisena se on levollinen yhdistäjä, joka pyrkii liittämään puolia toisiinsa tai jatkamaan liikettä vastakkaisiin suuntiin. Vertikaalisena sillä kohoavaa voimaa, kasvua alhaalta ylös tai laskeutuvaa voimaa  kohti maata. Se on sade, säde tai salama taivaasta maahan. Se yhdistää maan ja taivaan. Diagonaalisena viivalla on suurin energia ja se valtaa suvereenisti pinnan ja johdattaen dynaamista energiaa kulmiin ja ulos.

Viivalla on monta olomuotoa: pitkä, lyhyt, ohut, paksu. Viiva voi olla suora tai käyrä, aaltomainen, kulmikas, spagettia, sik-sak, katkonainen, värillinen. Yhdistyessään alkupisteestä takaisin alkuun se voi muodostaa lukuisia erilaisia yhdistelmiä hahmoja: moniulotteisia geometrisia tai mielikuvituksellisia pintaelementtejä.

Lars Holmström

  

”Holmströmin teokset asettavat näennäisesti yksinkertaisia kysymyksiä, mutta siinä piilee niiden syvyys. Saadakseen otteen teosten merkityksestä katsoja ei voi pysähtyä arvioimaan puhdasta rakennetta ja kirkasta väriä, vaan joutuu mittailemaan omaa havaintoaan ja sen synnyttämää kokemusta. Teoksen ja katsojan välille rakentuu kevyesti heiluva silta. Kiinteältä näyttävä teos ei siten pysy visuaalisesti paikallaan ja siitä tulee kulkija, jonka seuraavaa askelta on vaikea ennakoida.”

Markku Valkonen
Konstruktivismi, yhä täynnä kysymyksiä
(Lars Holmström, Teoksia/Works 2015–2019, katalogi)

 

LARS HOLMSTRÖM
www.artti.net/larsholmstrom

Näyttelyä on tukenut


Lars Holmström Art Fair Suomi Goes Galleries -festivaalin ohjelmassa:

Lars Holmströmin haastattelu 8.6.2021
Grafoteekin Kuukauden taiteilija Sara Manninen haastattelee.