Maija Närhinen

/ Näyttelyt /

Maija Närhinen
Lajit
28.10.–20.11.2022

Eliökunnan lisäksi myös asioita ja tavaroita voidaan luokitella lajeihin. Työskentelyssäni hylkäsin totuttuja luokitteluja – kuten jaon esineisiin ja raaka-aineisiin – ja yhdistin samaan teokseen esimerkiksi luonnosta keräämääni puuta ja valmiita puuesineitä.

Syntyi uusia kokonaisuuksia, joissa järjestelyperusteena on muoto. Tulkitsin elementtien olevan sukua toisilleen samankaltaisen ulkomuodon perusteella. Näyttelyn teokset ovat kokoelmia lukemattomista eri osista, joiden huomasin sopivan toisiinsa.

Teoksessa jokin vaikuttaa toistuvan, mutta mikään ei konkreettisesti toistu, koska yksikään osa ei ole samanlainen kuin toinen. Eri lajeihin aiemmin kuuluneet elementit lähestyvät toisiaan tai vaihtavat rooliaan: valmiit viimeistellyt esineet palautuvat materiaalin asemaan, kun teen niistä sytykeklapien ja puiden oksien kanssa liimapuulevyä.

Luokittelu, lajeihin erottelu, on aina läsnä – esimerkiksi suuntaamassa katsomistapojamme. Toisaalta jokainen lajimäärittely on myös sopimuksenvarainen ja keksitty. Ovatko esineet tarkoitettuja pysymään paikoillaan, nauttimaan tiettyä statusta, vai sittenkin vaeltamaan statuksesta toiseen, siirtymään sovitusta lajistaan kohti toista lajia?

Maija Närhinen

 

Maija Närhinen tekee kolmiulotteisia teoksia, joissa käytetään erilaisia yhdistämisen menetelmiä. Vaihtelevat materiaalivalinnat ja materiaalien aiemmat merkitykset muodostavat teoksiin oman ulottuvuutensa. Närhinen on valmistunut Kuvataideakatemiasta maisteriksi ja tekee jatkotutkintoa siellä. Hänen teoksiaan on parhaillaan esillä Wihurin rahaston kokoelmanäyttelyssä ”Variaatioita” ja hänen edellinen yksityisnäyttelynsä oli Galleria Hippolytessä. Närhisen teoksia kuuluu mm. Kiasman, EMMA:n, valtion taideteostoimikunnan sekä Helsingin, Rovaniemen, Oulun ja Kuntsin taidemuseoiden kokoelmiin. 

 

In addition to living organisms, also things can be categorised into different species or categories. (The title of my exhibition, the Finnish word “lajit”, has several different meanings, depending on the context. It can mean biological species as well as different kinds of categorisations, for example different disciplines of sports or different types of objects.)

In my work I left common categories behind – such as the division between raw materials and artefacts. Instead, I combined items or things in the same work, for example wooden artefacts and wood I had collected from nature. New categories based on the form of things and materials were born. I interpreted that things are related to each other if they have a similar appearance. Therefore the art works in the exhibition are collections of countless different parts, which I noticed to fit together. There are things which might seem to be repeated in a work, but nothing actually is, because no two parts are exactly the same.

Elements which previously used to belong to different categories come closer to each other, or change their roles: completed artefacts are reduced to raw materials, when I for instance combine them with firewood and branches to form a laminated timber board.

Categorisation, dividing into “species”, is always present – and, for example, determines the way we look at things and objects. On the other hand, each species definition and categorisation is an agreement and, in that sense, made up. Are objects meant to stay in place, be constant, to maintain a certain status, or are they meant to wander around between agreed “species” and categories?

Maija Närhinen makes three-dimensional artworks, in which she uses various combining methods. Different and diverse materials and their earlier uses make new perspectives to her works. Närhinen has graduated from the Academy of Fine Arts Helsinki with a master’s degree and is doing a postgraduate degree there. Her works are currently on display in the Wihuri Foundation’s collection exhibition ”Variations”, and her previous solo exhibition was at Galleria Hippolyte. Närhinen’s works are included for example in the collections of Kiasma, EMMA, the Finnish State Art Commission and Helsinki, Rovaniemi, Oulu and Kuntsi art museums.

www.maijanarhinen.fi

Näyttelyä on tukenut/ The exhibition has been supported by