Marjo Hallila

/ Näyttelyt /

Marjo Hallila
Graafiset objektit
3.3.–28.3.2021

Kaiverran jotakin määrittelemätöntä. Tutkin ja leikittelen taidegrafiikan idealla ja olemuksella. Työ on fyysistä ja etenee materiaalin ehdoilla. Työskentelyni on jatkuva prosessin tila, jossa voin luoda, rikkoa, yhdistää ja uudelleen rakentaa. Avainasemassa on yksinkertaisista elementeistä rakentuva muoto, materiaalisuus ja sarjallisuus. Päämääränäni ei ole konkreettisten grafiikan vedosten tekeminen vaan haastaa, koetella ja kehittää grafiikan ideaa, sen tuottamisprosessia sekä katsomisen ja kokemisen erilaisia tapoja.

Graafiset objektit -näyttelykokonaisuus on osa kokeellista työskentelyprosessia ja pohjautuu Intersections-hankkeeseen, jonka olen alun perin toteuttanut vuonna 2017. Tavoitteenani on ollut purkaa ja uudelleen rakentaa kaksiulotteista grafiikkaa kolmiulotteiseen muotoon. Työni rikkoo perinteisiä taidegrafiikan konventioita rakentuen samalla kuitenkin mitä perinteisimmistä grafiikan menetelmistä ja tekniikoista. Graafiset objektini ovat yksinkertaisia, abstrakteja elementtejä, joista on mahdollista luoda aina uudestaan erilaisia variaatioita ja tulkintoja.

Galleria G:ssä esillä on kaksi graafisten objektien kokonaisuutta: prosessin aloittanut Intersections vuodelta 2017 sekä sen viimeisin vaihe Encounters vuodelta 2021.

Marjo Hallila

Marjo Hallila on keskisuomalainen nykytaiteilija, jonka työskentelyssä keskeisellä sijalla ovat monialaisuus, kokeellisuus ja käsitteellisyys. Hallila on valmistunut taiteen maisteriksi Varsovan kuvataideakatemiasta vuonna 2017 pääaineenaan taidegrafiikka ja sivuaineena maalaustaide. Hän on myös taiteen maisteri tekstiilisuunnittelun alalta Taideteollisesta korkeakoulusta (2005). Taustalla hänellä vaikuttaa vuosien työura taide- ja muotoilualalla. Vapaana taiteilijana Marjo Hallila on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Hänen teoksiaan on sekä kotimaisissa että ulkomaisissa kokoelmissa.

marjohallila.com

 

Taiteilijan työskentelyä on tukenut

 

Lehdistökuvat

petra.hollmerus@taidegraafikot.fi, puh. 050 433 1441