Meri Peura

/ Näyttelyt /

Meri Peura
VARJOJA PARATIISISSA
5.1.–30.1.2022

Kun ihminen lensi avaruuteen tutkiakseen Kuuta ja muita taivaankappaleita, tuli hän katsoneeksi Maata ulkoapäin. Ja mitä hän näkikään; kauneimman kuviteltavissa olevan luomuksen, paratiisin, joka leijuu loputtoman suuressa, alati laajenevassa avaruudessa. Ihminen havahtui ymmärtämään, että kaikki mitä maapallolla on, on yhtä elävää, hengittävää ja äärimmäisen haavoittuvaa olentoa.

Käsityksemme paratiisista tuntuisi kytkeytyvän jonkinlaiseen luonnontilaiseen ympäristöön, jossa on täydelliset olosuhteet elämälle: puhdasta ilmaa ja vettä, metsiä, eri eläinlajien kirjo, ruokaa, ihmisiä sopivassa suhteessa muuhun luontoon nähden. Ajatus paratiisista liittyisi siis voimakkaasti maahan. Sanaan maa sisältyy paljon; maa on olemassaolomme perusta, ajateltakoon sitä maailmankaikkeuden planeettana tai maan pintana. Maa antaa voiman kaikelle kasvavalle ja ottaa haltuunsa kuolevan. Kuolleesta aineesta syntyy jotakin uutta, elävää.

Olen kerännyt kotini lähimetsistä ja pelloilta ihmisen jättämiä roskia. Usein jätteet ovat alkaneet jo ruostua sekoittuen humukseen tai ne ovat hajonneet osaksi pellon ekosysteemiä. Mitä syntyy öljytynnyreistä ja muoviroskasta? Missä kulkee raja luonnollisen ja luonnottoman välillä? Maahan sotkeutuneet autonrenkaat ja muovijäte kulkeutuu kasveihin, joidenka ansiosta pystymme ylipäätään hengittämään. Ravinnon, hengittämämme ilman sekä veden kautta jäte jatkaa kiertoaan; elämän mystinen sykli. Halusin tuoda jätteet osaksi teoksiani, jotta niiden energia muuttuisi joksikin muuksi kuin saasteeksi. Teosteni osana ne voisivat herättää kysymyksiä suhteestamme Maahan, kotiimme, itseemme. Puhuessamme Äiti Maasta viittaamme luontoon, mutta jostakin syystä unohdamme usein olevamme osa sitä. Jokainen ihmisen teko, ajatus ja tunne on osa Maan kehitystä. Maa ja ihminen kehittyvät täysin yhdessä, tiemme ei missään kohtaa eroa.

Meri Peura

 

Meri Peura (1981) on Janakkalan Hallakorvessa työskentelevä taiteilija. Hän elää metsien keskellä, tarkkaillen villieläimiä, hoitaen puutarhaa ja mehiläisiä. Peura on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2011. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Amos Andersonin taidemuseossa sekä Mäntän kuvataideviikoilla. Peuran taiteellisen työskentelyn ytimessä pyörivät kysymykset siitä, kuinka ihmisen toimet vaikuttavat muuhun elolliseen toimintaan maapallolla, ja kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään yrityksissään maksimoida omaa hyvinvointiaan.

www.meripeura.com
https://youtu.be/CHMIfOecrlo

 

Näyttelyä on tukenut