Naoji Ishiyama

/ Näyttelyt /

NAOJI ISHIYAMA DRYPOINT WORKS
SPIRIT OF GHOST
22.11.–17.12.2023

Tässä näyttelyssä esillä olevat teokset ovat kaikki tehty kuivaneulatekniikalla. Kuivaneulatekniikalle ominaista on työnjäljen vapaampi korjattavuus verrattuna muihin grafiikan tekniikoihin. Minusta tuntuu, että olen pystynyt tavoittelemaan teoksista haluamaani vaikutelmaa syvemmin kyseisen tekniikan avulla.

Tapa, miten näen piirrettävää objektia, heijastaa tuntemuksiani. Mielestäni teoksen luominen on prosessi, missä tarkastelen omaa mielentilaa. Olen viime vuosina tehnyt teoksia, jotka toisinaan pohjautuvat luonnonesineisiin, toisinaan taas arkisiin tuotteisiin. Kun käytän luontoesinettä teoksen motiivina, siihen heijastuvat luonnon minussa herättämät tunteet. Tällöin minusta tuntuu, että olen aidosti kohdannut itseni. Arkituotteen ollessa teoksen motiivina prosessi on lähtökohtaisesti sama, mutta siinä on yksi mielenkiintoinen ero verrattuna luonnonesineen piirtämisprosessiin: toisin kuin luonnontuotteissa, arkituotteiden takana on aina joku henkilö, joka on tehnyt tuotteen. Kun teen teoksen arkituotteesta, siihen heijastuu omien tunteiden lisäksi tietynlainen empatian tunne. Koen, että tällä tavoin saan yhä yleisemmän kuvan ihmismielestä omien tuntemusten kautta. Näistä syistä minulle on tärkeää piirtää sekä luonnon- että arkituotteita.

Viime aikoina olen ollut erityisen kiinnostunut kuvista, jossa kaksi vastakohtaista muotoa ovat tasapainossa. Se muistuttaa minua siitä, että tietoisuus ja tiedostamattomuus muodostavat yhdessä persoonallisuuden. Teen oletuksen siitä, että kahden vastakohtaisen asian tasapainoisuus tarkoittaa jonkin asian tai ihmisen olemassa olemista. Teosten työstämisen kautta tutkin tätä tekemääni oletusta syvemmin. Kyseistä olettamusta tutkiessani enemmän, yritin yhä aidommin ilmentää olemassaoloa käyttämällä piirtämisen elementeistä pelkästään lateraalista inhibitiota (tunnetaan yleisesti ilmiönä, jossa kirkkaan kohteen lähellä olevat asiat näyttävät tummemmilta kuin ne todellisuudessa ovat). Näin syntyi Spirit of Ghost -sarjan teokset, joita nähdään myös tässä näyttelyssä.

Spirit of Ghost -sarja on jatkoa tähän asti tekemilleni kuivaneulateoksille. Näyttelyssä on esillä teossarjoja polkuni eri vaiheista: kuivaneulatekniikan käyttöönoton alkuvaiheessa syntynyt No edition -sarja, kuivaneulatekniikan ilmaisun monimuotoisuutta tutkiva, tänä keväänä alkunsa saanut Yes or No -sarja sekä Spirit of Ghost -sarja ja siihen liittyvät viimeaikaiset teokset.

– Naoji Ishiyama

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 17.12. klo 13-16, tervetuloa!

 

Naoji Ishiyama on syntynyt Niihaman prefektuurissa, Japanissa vuonna 1965. Valmistuttuaan maisteriksi (Aichi Prefectural University of Fine Arts) hän aloitti uransa taidegraafikkona vuonna 1994. Hän muutti Suomeen vuonna 2003 ja aloitti työnsä Jyväskylän grafiikka- ja valokuvauskeskus Ratamossa taidegraafikkona ja työmestarina. Ishiyama aloitti kuivaneulatekniikan tutkimisen vuonna 2011 ja jatkaa sen mahdollisuuksien laajentamista teostensa ilmaisussa.

https://www.jionarto.com/english.htm

Kiitokset Suomen Kulttuurirahastolle Erkki ja Tuula Laatikaisen rahaston apurahasta (yksivuotinen työskentelyapuraha 2023). Osa näyttelyn teoksista on toteutettu apurahakaudella.

Näyttelykuvat: Aukusti Heinonen

    

Teoskuvat:

Naoji Ishiyama: FOSSIL, 2022, kuivaneula / drypoint
Naoji Ishiyama: KID’S DREAM, 2021, kuivaneula / drypoint
Naoji Ishiyama: SPIRIT OF GHOST I, 2023, kuivaneula / drypoint