Outi Koivisto & Iida Valkonen

/ Näyttelyt /

Outi Koivisto & Iida Valkonen
Jälki
9.9.–4.10.2020

Outi Koiviston ja Iida Valkosen näyttelyn keskiössä on taiteilijoita yhdistävä kiinnostus piirtämisen ja painamisen prosessia, sen jättämiä jälkiä kohtaan sekä niiden yhdistäminen tilallisiin ratkaisuihin. Jäljen voi nähdä, kuulla ja tuntea piirtimen liikehdintänä vasten pintaa: raapaisuina, syviä uria jälkeensä jättävinä vetoina, rauhallisena pyörteilynä ja hiljaisena virtana.

Outi Koivisto työskentelee eri piirtämisen, painetun taiteen ja kirjoituksen menetelmin keskittyen paikan, tilan ja kielen teemoihin.  Piirretyt teokset on toteutettu  erilaisin viivan piirtämisen sekä hierrettyjen jälkien avulla ja piirrosviiva voi myös yhdistyä kirjoitettuihin teksteihin. Niin piirretyissä kuin kirjoitetuissa teoksessa hän on yleensä lähestynyt kieltä äidinkielensä suomen sanojen etymologian kautta. Etymologisessa sanan tutkimuksessa sanan alkuperäinen merkitys kuvaa sitä mitä sana on tavalla, jota ei ole tullut ajatelleeksi. Sanat omaksutaan eläessä, niitä käyttää opitulla tavalla eikä niiden merkitystä tule usein pohtineeksi. Esimerkiksi installaation Kuulla-kuulua-kuunnella lähtökohtana on ollut kuulla-sana. Installaation hierretyt jäljet on kerätty Helsingistä ja Iistä, taiteilijan nykyisestä ja lapsuuden kotikunnasta sekä matkoilta Venäjälle ja Viroon vuonna 2019.

Iida Valkonen on työskennellyt useita vuosia piirtämisen parissa, hänen teoksensa käsittelevät ympäristöön, havaintoon ja piirtämisen prosessiin liittyviä teemoja. Ympäristön voi nähdä pienenä tai suurena kokonaisuutena joka on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa, toisinaan liikehdintä voi olla myös hyvin hidasta ja vaikeasti havaittavaa. Havainto on puolestaan useiden yksittäisten havaintojen ja aistimusten summa. Valkonen käsittelee teoksissaan havaintoa hajottamisen ja uudelleen järjestämisen kautta. Piirtäjänä Valkosen kiinnostus kohdistuu ennen kaikkea piirtämisen fyysisyyteen eri mittakaavoissa, niin pieni kuin suuri ele voi piirtämisen kautta tulla hyvin fyysiseksi.

 

Työskentelyä ovat tukeneet