Salla Myllylä & Laura Vainikka

/ Näyttelyt /

Salla Myllylä & Laura Vainikka
Clauden huone
8.1.–31.1.2021

Näyttelymme on liikkuvaa kuvaa ja painetun taiteen elementtejä yhdistävä kokonaisuus. Sen lähtökohtana on Clauden lasi, taidemaalari Claude Lorrainin mukaan nimetty kupera musta peili, jollaisia 1700- ja 1800-luvun maisemamaalarit ja matkailijat käyttivät maiseman tarkasteluun. Tummennettu peilipinta tuotti sävyalaltaan tiivistetyn näkymän, jonka avulla oli mahdollista katsoa ympäristöä maalauksen kaltaisena.

Koko galleriatilan valtaava installaatio koostuu kuparisista painolaatoista valmistamistamme peilipinnoista ja niiden kautta kuvatuista aikasarjoista. Olemme kuvanneet puolentoista vuoden aikana arkisia näkymiä Roihuvuoressa, Pariisissa, Kellokoskella, Sauvossa ja Kaartinkaupungissa, paikoissa, jossa olemme asuneet tai työskennelleet. Installaatiossa videot projisoidaan näyttelytilaan samojen levyjen kautta heijastettuina. Peilin kautta heijastettu kuva vääristyy ja sen tilallisuus korostuu.

Käyttämämme peilipinnat ovat syntyneet kuparilevyjä kiillottamalla, jolloin heijastuva näkymä paljastuu vähitellen työstöprosessin tuloksena. Peilipinta on käsityön tulos, epätäydellinen ja elävä. Se laajenee ja supistuu lämpötilan mukaan ja ruostuu kosteuden vaikutuksesta. Sivuvalo paljastaa sen pintarakenteen.

Meitä kiinnostaa tämän optisen välineen sijoittuminen alueelle, jossa valokuvan ja painetun taiteen piirteet kohtaavat. Clauden lasia voi ajatella kameran etsimen edeltäjänä, varhaisena valokuvallisena eleenä. Sitä voi tarkastella myös painolaattana, näkymää heijastavana matriisina. Kun perinteisessä painolaatassa kuva kiinnittyy tai kiinnitetään laatan pintaan, nousee teoksessamme esiin ajatus kuvan hetkellisyydestä ja sen liikkeestä tilassa.

Näyttelyymme sisältyy paikkasidonnainen elementti, kaksi videoista on kuvattu galleriatilasta käsin. Toisessa laskevan auringon heijastus etenee pitkin vastapäisen talon julkisivua yhtenä maaliskuun iltana, toinen seuraa Korkeavuorenkadun ja Pienen Roobertinkadun risteysaluetta yhdeksän kuukauden ajan. Osa näyttelystä on nähtävissä myös gallerian ulkopuolelta ilta-aikaan.

Näyttely avaa Suomen Taidegraafikot ry:n 90-vuotisjuhlavuoden. Se tuo esiin taidegrafiikan ytimen, kuvan siirtymisen ihmeen. Kuparilevyn kautta kahteen kertaan heijastunut valo painaa 25 kertaa sekunnissa kuvia gallerian seinään.

Text in English: GalleriaG_Claude_Chamber_eng

Salla Myllylä työskentelee paikkasidonnaisesti piirustuksen, maalauksen ja liikkuvan kuvan välimaastossa. Hän on valmistunut Vapaasta taidekoulusta 2009 ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2014. Myllylän teoksia on esitetty näyttelyissä mm. Galleria Huuto Jätkäsaaressa, Frankfurter Kunstvereinissa ja Kunsthal Charlottenborgissa sekä festivaaleilla kuten Tampereen elokuvajuhlilla ja Japan Media Arts –festivaalilla. Hän on parhaillaan tohtoriopiskelija Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Laura Vainikka työskentelee monialaisesti taidegrafiikan eri menetelmien parissa, tarkastelen niiden fyysisiä ja käsitteellisiä reunaehtoja. Hänen teoksensa käsittelevät usein kysymyksiä havainnon ja kuvan lähtökohdista: kuinka kuva syntyy, missä se sijaitsee ja kuinka se suhteutuu näköhavaintoon. Vainikka on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2013. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Nordic Contemporary Print 2020 näyttelyssä Ruotsissa, Galleria Koneessa Hämeenlinnassa ja Jyväskylän Taidemuseossa, osana Graphica Creativa 2019 taidegrafiikan kansainvälistä triennaalia.

Näyttelyä on tukenut