Sirpa Häkli

/ Näyttelyt /

Sirpa Häkli
Luonnon tilassa | State of Nature
24.4.–19.5.2019

”Ihmisen luontoon kuuluminen ja siitä erillisyys ovat molemmat hyvin ilmeisiä asioita, joita ilmentäviä piirteitä ihminen kantaa koko ajan mukanaan. Hän on luonnossa yhtä aikaa sekä mukana että ulkopuolinen.”

Eero Ojanen, lehdessä Suomen luonto 08/2002

Luin vuosia sitten New Yorkiin suuntautuneella matkallani paikallisen lehden kuvataidekriitikon luonnehdinnan juuri näkemästäni näyttelystä: ”Everything is almost frighteningly alive”. Ajatus ”miltei pelottavan elävistä” maalauksista oli puhutteleva, sillä se viittasi sekä teosten verkkomaiseen ja kerrokselliseen muotoon että niiden moniulotteiseen sisältöön. Päätin, paljon myöhemmin, lainata lauseen oman työskentelyni ohjenuoraksi.

Myös ‘luonto’ on ”pelottavan elävä”, ja käsitteenä moniselitteinen. Risto Willamo määrittelee ympäristötieteen väitöskirjassaan (2015) luonnon ”ympäristön ekologiseksi ulottuvuudeksi, joka on läsnä kaikkialla”. Hänen mukaansa ”luonto ei ole muodoiltaan säännöllinen, vaan se on fraktaalinen ja sen olemukseen kuuluu ‘rehottaminen’ ja ‘ränsistyminen’”. Kokonaisvaltaisesti nähtynä luonnon (tarkoittaen kaikkea maaperästä ja ilmakehästä eläimiin, kasveihin ja soluihin) keskeinen piirre onkin muutos.

Luonnon tilassa – State of Nature -sarjan maalausten lähtökohta on näkemys luonnosta ennustamattomuuden, järjestyksen ja epäjärjestyksen, liikkeen ja jatkuvuuden tilana. Maalaukseni eivät ole luonnon kuvauksia vaan maalauksellista ajattelua luonnosta. Osa maalauksista on toteutettu ‘liitutaulunharmaalle’ pohjalle – sillä onhan maalauspohja kuin ‘tyhjä (liitu)taulu’ (lat. tabula rasa), joka täytetään (maalaten) tekijän kokemuksilla ja havainnoilla.

Teokseni syntyvät prosessinomaisesti, levitän väriä erilaisin työvälinein, lattialla ja seinää vasten, poistan, korjaan ja lisään. Työskentelyssäni kulkevat rinnakkain tavoitteellisuus ja hallitsemattomuus, ristiriidat ja yllätykset. Olen huono toistamaan, joten teossarjojeni sisälläkin yksittäiset osat eroavat toisistaan. Tämän näyttelyn maalaukset kankaalle on toteutettu pääasiassa öljyvärein, pienet maalaukset paperille sekatekniikoin.

Sirpa Häkli


Sirpa Häkli (s. 1960) on Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija ja taidemaalari. Hän on opiskellut maalausta ja taidegrafiikkaa Turun Piirustuskoulussa (1981–1984) ja Jan Matejko Kuvataideakatemiassa Krakovassa, Puolassa (1984–1986) sekä taidehistoriaa Helsingin yliopistossa (FM 2009). Häkli on Taidemaalariliiton, Helsingin Taiteilijaseuran ja Viipurin Taiteilijaseuran jäsen. Hän on pitänyt runsaasti yksityisnäyttelyjä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla 1980-luvulta lähtien. Sirpa Häklin teoksia on useissa koti- ja ulkomaisissa kokoelmissa, kuten Valtion taideteostoimikunnan, Eduskunnan, Hämeenlinnan ja Vantaan taidemuseoiden ja Puolan Kansallismuseon kokoelmissa.