Irmeli Mäkilä 6.-31.1.2016

/ Tulevat ja menneet näyttelyt /

Unendings

SONY DSC
Irmeli Mäkilä, Step by Step, 2015, öljy, värikynä kankaalle, 65 x 65 cm

Mäkilän maalausten ja teosten teemat ovat tavalla tai toisella liittyneet toisenlaisen kulttuurin kuvakieleen. Ne ovat pitkään omineet lainoja orientista ornamentiikasta ja sen koristeellisuudesta; nämä ovat tarjonneet lähtökohtia ja rakenteita hänen teoksilleen. Näyttelyn nimi Unendings viittaa myös ornamenttiin, sen perusideaan islamilaisessa taiteessa. Ornamentin leimallinen ominaispiirre on tyylitellystä kasviaiheesta ja geometrisesta kuvioista sommiteltu koristeaihe. Monimuotoiseksi kehittynyt ornamentti, myös arabeskiksi kutsuttu kuvioiden ja pintojen käsittelytapa, nivoo yhteen kasvi- ja geometriset aiheet monisäikeiseksi ja -kerrokselliseksi kudelmaksi. Tästä syntyvä kokonaisvaikutelma on abstrakti; köynnös- ja kierreaiheiden synnyttämä päättymättömän ja loputtoman viivan vaikutelma.

”Laura U. Marks puhuu kirjassaan Enfoldment and Infinity – An Islamic Genealogy of New Media (2010) nykytaiteen islamilaisista juurista; hänen mielestään islamilaisen ja läntisen estetiikan välillä on selkeä jatkumo. Tämä jatkumo näkyy selkeimmin niissä voimakkaissa – sekä havaittavissa että filosofisissa – yhtäläisyyksissä, joita on länsimaisen modernismin ja klassisen islamilaisen taiteen välillä.

Aihepiirini voidaankin sanoa olevan peruslähtöisin abstraktin maalaustaiteen ’kauimmaisesta arkistosta’. Taidehistorioitsija Hal Foster kuvasi Akram Zataarin näyttelyn yhteydessä Tukholman Moderna Museetissa 2015 tällaista työskentelymetodia käsitteellä ’archival impulse’.

Taiteilijana liikun vapaasti monikulttuurisen dokumentoinnin ja henkilökohtaisuuden alueella; maalaustaiteen kaikille yhteisen historiallisen kuva-arkiston sekä henkilökohtaisten kuvallisten kokemusteni ja mieltymysteni arkiston alueella. Olen toteuttanut Undendings näyttelyssäni edellä kuvaamastani teemasta teoksien sarjoja ja rajattuja katkelmia maalaten, piirtäen ja muilla tekniikoilla.

Mikään ei ole kuitenkaan yksiviivaista: viivat, rihmastot ja juuret voivat sekoittua tai kadota yllättäen…”

Irmeli Mäkilä

Näyttelyä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö


 

Kuvataiteilija / taidemaalari Irmeli Mäkilä (s.1957) on Keski-Uudellamaalla, Pornaisissa työskentelevä kuvataiteilija. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla. Irmeli Mäkilä maalaa pääasiassa öljyväreillä, yhdistäen näihin myös muita tekniikoita. Tunnusomaista hänelle ovat olleet suuret orgaaniset muodot ja orientti ornamentiikka abstraktioina, jotka ovat saaneet usein seurakseen väripigmenttijauhetta ja lehtikultaa. Sittemmin Mäkilä on tehnyt myös ympäristötaidetta, installaatioita, videoteoksia ja ääniteoksia puolisonsa Jukka Mikkolan kanssa. Hänen seuraava yksityisnäyttelynsä tänä vuonna on Finlandia University  Galleryssa Hancockissa Yhdysvalloissa. Mäkilän teoksia on Suomen valtion taidekokoelmassa sekä muissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa.

www.irmelimakila.fi