Kari Laitinen 30.8.-24.9.2017

/ Tulevat ja menneet näyttelyt /

Poeettisia tiloja

Kari Laitinen, Dimension IV, puupiirros, 35 x 50 cm, 2017

Näyttelyni teokset ovat väripuupiirroksia.  Menetelmänä Dimension-sarjassa ovat japanilainen bokashi-tekniikat ja Void-sarjassa kiillejauheet.

Voimakkaasti hehkuvat värit liudentuvat toisiinsa ja muodostavat tilallisia illuusioita sekä teoksissa että näyttelytilassa. Niiden vastapainona ovat Void-sarjan hiljaisuus ja rauha.

Mitä tilallisten tapahtumien taustalta löytyy – muistoja, unia, matkoja, elämyksiä, tapahtumia ja erilaisia tunnelmia luonnossa tai rakennuksissa.

Edelleenkin koen tilan tai ajan visualisoinnin läheiseksi.  Aina on olemassa uusia tasoja lähestyä asiaa. Teoksieni sanoman voisi kiteyttää visuaalisiksi kysymyksiksi tilasta ja ajasta.  Ne ovat vastakohtana nykyajan kiireiselle elämäntavalle.

Kari Laitinen