Miina Laine 23.5.–17.6.2018

/ Tulevat ja menneet näyttelyt /

UOMA

 
Miina Laine
Miina Laine, Frail 1, 2017, monotypia

Tämän näyttelyn teokset ovat monotypiaa, ja tehty Tanskassa Fyns Grafiske Værkstedtissä, vuosina 2016 ja 2017, sekä Taidekeskus Mältinrannassa syksyllä 2017.

Näyttelyn nimi UOMA viittaa ilmateihin, poukkoileviin polkuihin ja väyliin, joita pitkin mielemme ja elämä kulkevat. Käsittelen aihetta henkisenä sekä fyysisenä tapahtumana. Näyttelyä pohjustaa myös teemat ihmisen ja luonnon suhteesta, sekä ympäristön kokemus osana ekspressiivistä ilmaisua. Työskennellessäni en ole käyttänyt apuna luonnoksia tai suoraa havaintoa, enkä näin ollen pyrikään esittävyyteen, vaan välittämään kokemuksen, tunteen.

Monotypia tekniikkana ilmentää hienolla tavalla liikettä ja liikesarjoja, se myös mahdollistaa ekspressiivisen maalauksen ja perinteisen painomenetelmän yhdistämisen; vedos rakentaa aina seuraavaa, toisinaan muodostaen sarjan ja jatkumon vedosten välille, ensimmäisen vedoksen häivähdys saattaa näkyä vielä viidennessäkin vedoksessa.

Monotypian parissa työskennellessäni teen usein töitä projektipohjaisesti; minulla on aika ja paikka, jotka määrittelevät työskentelyäni. Paikan kokemus on lähtökohtana, ja pajalla nämä kokemukset, muistot koetusta, siirtyvät laatalle. Moni asia, kuten oma mielentilani, minua ympäröivät ihmiset ja elämä yleensä, vaikuttavat kuitenkin siihen, että minkälaisiin asioihin mieleni koettavassa maisemassa hakeutuu. Erityisesti minua viehättää liike ja erilaiset elämän rytmit.

Miina Laine