Sirkku Ketola 28.9.-23.10.2016

/ Tulevat ja menneet näyttelyt /

Code -Handling-ling

kutsukuvag__feedback_light_web

Ajattelen käsillä, käsittelen.

Viisauden haltija sanoi: Tee ruutu maahan, odota ja näet elämän. Onnistui.

Toinen totesi: Shhh, aina täytyy olla, rauhallisesti mennä. Se oli jo hankalampaa, kuinka edetä ja pysähtyä samanaikaisesti.

Koodi kontrolloi ja karkaa. Into ja Rauha kiertävät toisiaan. Järjestys ja virta vuorottelevat, rytmi määräytyy yhdessä.

Sirkku Ketolan yksityisnäyttelyssä on virrasta havaittuja aukkoja, valittuja rajauksia toiseen näkökulmaan ja todellisuuteen. Ne raottavat rationaalisuuden verhoa ja paljastavat rakenteen. Kuvamateriaali on lähivuosina kerättyjä kompositioita, tallenteita ajan rapistuvasta kauneudesta. Euroopan kaupunkien seinät kantavat merkityksiä. Pariisi, Bryssel ja Helsinki, mitä on tapahtunut? Teoksissa aine kertautuu, toistuu ja peilaa mennyttä tulevaan. Kuva jäljestä puuseinässä toistuu jälkenä puulle uutena kuvana. Käden kulloinenkin voima on vaikuttanut lopputulokseen. Materian kautta liike jatkuu sen muutoksissa. Aine määrittää rajoja, puu taipuu. Taulujen takana on koodi menneeseen. Löydätkö sen?

Sirkku Ketolan näyttely CODE – Handling-ling luottaa kuvaan ja taulun kokoiseen intensiteettiin. Mittakaavan muutos on tietoinen rytminvaihdos. Ketola on viime vuosina keskittynyt suuriin tilallisiin toistosta ja variaatiosta rakentuviin serigrafiainstallaatioihin, joita on nähty muun muassa, Turun taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa vuosina 2014 ja 2015. Taiteilijan jatkuva projekti ’A Body Called Paula’ palaa jälleen ornamentiikan pariin, mutta nyt kehollisuus korostuu performanssin kautta. Teos nähdään ensi vuonna muun muassa Torontossa, Turussa ja New Yorkissa.

Sirkku Ketola asuu ja työskentelee Suomessa ja oleilee säännöllisesti Belgiassa. Hänen ajatuksiaan ruokkii pohjoinen hiljaisuus ja Euroopan kaupunkien vilinä. Ketolan teokset ovat kulkeneet kansainvälisten rajojen yli useisiin eri gallerioihin ja museoihin. Ketola tunnetaan erityisesti serigrafioistaan, hän opettaa useissa taideakatemioissa ympäri Suomen/Euroopan. Hän puhuu vaikka hiljaisuus houkuttelee. Hän kutsuu itseään sivistyneeksi villiksi.

 

Sydämellinen kiitos Suomen Kulttuurirahastolle työskentelyapurahasta!

Kiitos myös Finnish Art Agencylle rohkaisevasta valmennuksesta!

skr_harmaa


Thinking by hands, handling-ling.

The occupant of wisdom said: Make a square on the ground and wait, life will be visible. Succeed.

The other noted: Shhh, you must always be, and go peacefully. That was more challenging, how to advance and pause simultaneously.

The code controls and escapes. Gusto Ardor and Harmony Accord twist. Order and stream alternates, the rhythm is determined by the two.

Sirkku Ketola’s solo exhibition displays some viewpoints of the stream, chosen croppings to parallel understanding and reality. They lift the veil of rationalism and unmask the structures. The photo material used is collected during past years as recorded compositions of beauty of the abrasions of time. The walls of Europe hold meanings. Paris, Brussels and Helsinki, what has happened? The matter recurs in the artworks, it dublicates and mirrors the past to the future. The image of a trance on the wooden wall repeats as a new imprint on wood. The strength of the hand has affected the outcome. The motion goes on through the material changes. The material sets the limits, the wood bends. One can find a code to the past behind the prints. Can you find them?

Sirkku Ketola’s CODE – Handling-ling, relies on the image and the painting size intensity. The variation in the scale is a conscious change in the rhythm. Ketola has been lately focusing on large scale silkscreen installations comprising of variations of repetition. The works have been on display for example in Turku Art Museum and in Kunsthalle Helsinki in 2014 and 2015 The upcoming continuous project ’A Body Called Paula’ returns to ornamentation but emphasizes the bodily aspect through performance. The piece will be shown next year in Toronto, Turku and New York.

Sirkku Ketola works and lives in Finland and stays regularly in Belgium. Her mind is fed by the Northern silence and the urban streets of Europe. Ketola’s exhibitions have travelled through international borders appealing to different galleries and museums. Ketola is best known for her silkscreen works. She is often solicit to teach and lecture in art academies around Finland/Europe. She speaks although the quietness allures her. She describes herself as a civilized savage.

Warm Thank You for Finnish Cultural Foundation for the support and the grant!

Thank you also Finnish Art Agency for positive push and coaching!