Sirpa Häkli 25.3.-19.4.2015

/ Tulevat ja menneet näyttelyt /

Hämärä ja kirkas

Acrylic colour and dispersion on canvas, 170x170 cm, 2015
Sirpa Häkli: Yhteyksiä (I), 2015, akryyli ja pigmentti kankaalle, 170 x 170 cm

”Vastakohtainen tuo yhteen ja eroavista tulee kaunein liitos. […] Alku ja loppu liittyvät yhteen ympyrän kehällä.”

KAIKKI VIRTAA. Herakleitoksen (n. 535–475 eaa.), sekä ‘hämäräksi’ että ‘kirkkaaksi’ luonnehditun filosofin, kahden yllä mainitun ajatuksen välille jännittyy näyttelyni kaari, niin ajatuksen kuin muodonkin tasoilla. Metaforana hämärä ja kirkas kuvaa myös maalausprosessiani, joka etenee hämäränäön omaisesti hahmottuvasta mielikuvasta parhaimmillaan kohti selkeyttä (‘kirkkaita’ ajatuksia), huonoimmillaan taas kohti turhautumista (takaisin ‘hämärään’).

MYÖNNYTYKSIÄ JA YHTEYKSIÄ. Näyttelyn maalaukset esittävät läsnäoloa, oivallusta, toistumista ja kiertokulkua. Ne kommentoivat myös kuvataiteen historiaa ja estetiikkaa. Teosten lähtöasetelma on henkilökohtaisuudessa, sillä täydellisyyteen pyrkivä joutuu tekemään myönnytyksiä ja epätäydellisyytensä hyväksynyt huomaa ehkä helpommin asioiden väliset yhteydet. Toisaalta maalauksiani voi katsoa rakenteina, merkkeinä tai värisommitelmina – sillä niissäkin voi havaita sidoksia ja nekin tuottavat elämyksiä.

SAMA JA ERI. Olen kiinnostunut vastakohdista – tarvitsen ääripäitä luodakseni hyvinkin erilaisista teoksista rakentuvia kokonaisuuksia. Työskentelen sarjallisesti ja prosessinomaisesti, lisäten sarjoihin uusia teoksia vuosienkin ajan. Siten teokset muuttuvat: ‘samuus’ jää ajatuksen, teeman ja erilaisten merkitysten tasoille, kun taas ‘erilaisuus’ näkyy kuvien muodoissa, tekniikassa tai ilmaisussa – näin tässäkin näyttelyssä.

Sirpa Häkli

Näyttelyä ovat tukeneet:
Taiteen Edistämiskeskus
Uudenmaan taidetoimikunta

Sirpa Häkli valmistui kuvataiteilijaksi Turun Piirustuskoulusta 1984, pääaineena maalaus, ja jatkoi opintojaan taidegrafiikassa Krakovan Kuvataideakatemiassa Puolassa vuosina 1984–86. Vuonna 2009 Häkli valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineena taidehistoria. Häkli on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 1985 lähtien ja osallistunut yhteisnäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on useissa kotimaisissa kokoelmissa, kuten Valtion taidemuseon, Eduskunnan ja Henna ja Pertti Niemistön nykytaiteen kokoelmissa sekä ulkomailla esim. Gdanskin Kansallismuseon (Puola) ja Antwerpenin Kuninkaallisen museon (Belgia) kokoelmissa.