Taina Kokkonen 25.2.-22.3.2015

/ Tulevat ja menneet näyttelyt /
avaruuden_aamuruuhka_kokkon
Taina Kokkonen: Avaruuden aamuruuhka, 2015, puupiiros, 50 x 85 cm

Näyttelyn teoksia valmistellessani olen pyrkinyt aiempaa laajemmin syventymään niihin monikerroksisen ilmaisun mahdollisuuksiin, joita vain taidegrafiikka voi tekijälleen tarjota.

Ilmaisuni ydin on puun kaiverrusprosessissa. Teosten lähtökohtana on usein vain hauras muisto jostain kauan sitten koetusta. Kaiverrusprosessi on minulle meditaatiota, vapaata assosiaatiota, jossa jo lähes kadotettu muisto kirkastuu työvaihe työvaiheelta. Vaikka minulla on vuosien kokemus taidegrafiikasta ja sen eri tekniikoista, on teoksen lopullinen muoto itsellenikin poikkeuksetta yllätys.

Näyttelyn teokset rakentuvat kuin ihmisen mieli muistoineen ja ainutkertaisine kokemuksineen. Etualaa, käsillä olevaa tietoisuutta, hallitsee teosaihe, arkinen symboli ja tihentymä, joka teoksen kokonaisuudessa toimii alkusoiton tavoin. Usein lähes figuratiivisen teosaiheen takaa alkaa tuntematon maailma, monikerroksinen ja yllättävä alitajuinen avaruus. Osassa teoksista tausta ja valo läpäisevät objektin, teosaihe ja tausta kykenevät kommunikoimaan. Osassa teoksista objekti irtaantuu taustastaan lähestyen katsojaa arvaamattomasta avaruudesta.

Käytän uusissa teoksissani grafiikan kohopainomenetelmiä. Perinteinen puupiirros on aina ollut päätekniikkani. Puun painojälkeä ei voi jäljitellä muilla tekniikoilla. Kokemukseni puupiirtäjänä on opettanut minulle paitsi puulaatan käytön rajoitukset, myös sen ainutkertaiset mahdollisuudet, joita muilla tekniikoilla en kykene saavuttamaan. En tee isoja grafiikan sarjoja. Vedostaessani varioin usein teoksen värejä ja lisään ylimääräisiä painokertoja, jolloin saan samasta teoksesta erilaisia versioita.

Taina Kokkonen

 

Taina Kokkonen on helsinkiläinen taidegraafikko, joka on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteis- ja ryhmänäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla. Kokkosen teoksia on mm. Valtion, Eduskunnan, Helsingin taidemuseon sekä Suomen Pankin taidekokoelmissa. Kokkonen on Suomen Taidegraafikoiden jäsen.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.