FINLANDS KONSTGRAFIKER rf

 

Finlands Konstgrafiker är en riksomfattande förening. Den gemensamma nämnaren handlar om konstnärlig gestaltning i grafisk form. I dagens läge är grafiken en både mångskiftande och mångfacetterad konstart; bland utövarna värnar en del om traditionella metoder medan andra är gränsöverskridare.

Föreningen Finlands Konstgrafiker grundades 1931. Den ursprungliga ambitionen var att förbättra konstgrafikernas ställning och stärka deras anseende, men också att ge dem bättre möjligheter att ställa ut sina arbeten både i hemlandet Finland och utomlands. Uppdraget är fortsättningsvis detsamma. Föreningen tillvaratar medlemmarnas professionella intressen och eftersträvar också att skapa bättre arbetsförutsättningar och utställningsmöjligheter för konstnärerna. Finlands Konstgrafiker är också en informationsorganisation. Vi informerar både den egna medlemskåren och allmänheten om aktuella spörsmål som gäller branschen.

Antalet medlemmar är 380. Finlands Konstgrafiker har också så kallade understödsmedlemmar som stöder föreningens verksamhet.

Medlemsansökän är på finska och på engelska. Sökning är öppen under hela året.

GALLERIA G

Galleria G är ett galleri som upprätthålls av Finlands Konstgrafiker. Det är konstnärernas eget galleri; en utställningskommitté bestående av professionella konstnärer ansvarar för valet av utställningar. Galleriets utställningsprogram är mångsidigt. Tyngdpunkten ligger på grafik och annan konst på papper, men här visas också måleri, fotokonst, skulptur och installationer.

GRAFOTEKET

Grafoteket, som verkar intill Galleria G, ansvarar för utlåningen av konst och rymmer också konstgrafikernas försäljningskollektion. Det stora urvalet inbjuder till förmånliga ’konstkap’, antingen genom köp eller lån. Personalen informerar gärna om både konstgrafik och konstgrafiker. Att det är konstnärerna som äger försäljningskollektionen är en garanti för kvalitet och tillförlitlighet.

GRAFIKVERKSTÄDER I FINLAND 

 

FINLANDS KONSTGRAFIKER rf
Galleria G & Grafoteket

Lilla Robertsgatan 10, 00120 Helsingfors, www.taidegraafikot.fi
tfn +358 50 362 2091, asiakaspalvelu@taidegraafikot.fi

mo – stängt, ti-fre 12-17, lö-sö 12-16

Öppetider i sommar (27.6.-29.7.2023): ti-lö 12-16

 

Design District Helsinki

 

Visit Helsinki

 

foto: Aukusti Heinonen