STG-logo-harmaa-RGB

Tämä sivu on tarkoitettu Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenten käyttöön. Sivulla tiedotetaan jäsenistöä koskevista ajankohtaisista asioista ja jäseneduista.  Täältä löytyy myös liiton säännöt, erilaiset kaavakkeet sekä muut jäsenistölle suunnatut asiat.

Ajankohtaista

SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY:N SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Suomen Taidegraafikot ry:n syyskokous järjestettiin Tampereella ravintola Telakalla lauantaina 30.11.2019. Varsinaisen syyskokouksen jälkeen saatiin kuulla Annika Dahlstenin esitys taiteilijoista asiantuntijoina. Hän työskentelee Taiken taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa läänintaiteilijana. Tämän jälkeen ohjelma jatkui vapaamuotoisesti vierailulla Johanna Pihlajamaan ja Hannamari Matikaisen työhuoneelle. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille, Annika Dahlstenille antoisasta esityksestä ja Taidetyöhuoneen taiteilijoille vierailun järjestämisestä.

Syyskokouksen luottamushenkilövalinnat
Kokouksessa tehtiin luottamushenkilövalintoja. Liiton puheenjohtajana jatkaa Seela Petra Lehtonen (2020-2021). Johtokunnan jäseniksi valittiin Maija Albrecht, Teija-Tuulia Ahola ja Milla Toukkari. Näyttelytoimikuntaan valittiin Susanna Autio ja Pälvi Hanni. Liiton jäsenvalintatoimikuntaan valittiin Marita Mikkonen, Tuukka Peltonen, Anne Tamminen, Hanna Varis ja Marje Viitala. Varajäseniksi valittiin Tessa Aarniosuo, Annika Dahlsten ja Anna-Maija Mattila-Selin.

Suomen Taiteilijaseuran edustajiston kokousedustajiksi valittiin Teija-Tuulia Ahola, Maija Albrecht, Pälvi Hanni ja Hanna Varis. Varaedustajiksi valittiin Annika Dahlsten, Marita Mikkonen, Tuukka Peltonen ja Päivi Somppi.

Liiton kokousedustajaksi Kuvaston vuosikokoukseen ja syyskokoukseen valittiin Irma Tonteri. Varaedustajaksi valittiin Emilia Tanner.

Jäsenmaksut ja luottamushenkilöiden palkkiot
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2020 päätettiin 155 euroa. Uusien sääntöjen mukaisesti 65 vuotta täyttäneet tai eläkkeellä olevat jäsenet maksavat ½ jäsenmaksusta, eli 77,50 euroa. Kunniajäsenet ja 80 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot päätettiin säilyttää ennallaan (puheenjohtaja 50 € / kokous, muut 40 €, kokousten matkakulut korvataan luottamushenkilöille ja puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 €).

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Niihin voi tutustua liiton jäsensivulla

Kokouksessa käsiteltiin sääntömuutos. Ensimmäinen käsittely jossa sääntömuutos hyväksyttiin, tapahtui Helsingissä ylimääräisessä yleiskokouksessa 18.10.2019. Sääntömuutoksesta äänestettiin ja muutokset hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Säännöistä päätettiin muuttaa seuraavat kohdat:

3 § JÄSENET
Jäsenyystyypit
Liiton varsinaisia jäseniä ovat kuvataiteilijat, jotka harjoittavat taidegrafiikkaa tai taidepiirtämistä. Kannatusjäseniä ovat liiton toimintaa tukevat henkilöt tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Jäsenet jakautuvat seuraavasti: 1. Varsinaiset jäsenet 2. Kunniajäsenet 3. Kannatusjäsenet.

Aikaisemmat kokelasjäsenet siirtyvät vuonna 2020 varsinaisiksi jäseniksi.

Jäsenvalintatoimikunnan kokoonpano
Liiton uudet varsinaiset jäsenet valitsee jäsenvalintatoimikunta, johon kuuluu syyskokouksen valitsema jäsenvalintatoimikunta, jossa on viisi jäsentä ja kolme varajäsentä sekä johtokunnan keskuudestaan valitsemat kaksi edustajaa.

Jäsenkriteerit
Jäseneksi pyrkivän tulee toimittaa jäsenhakemus, josta käy ilmi hakijan henkilötiedot, taideopinnot sekä taiteellinen ja ammatillinen toiminta.

Huom: Jäsenhakemuksen kuvaliitteet toimitetaan sähköisen jäsenhakemuksen liitteenä. Jäsenvalintatoimikunta vahvistaa vuosittain jäsenhakuohjeet ja jäsenhakukaavakkeeseen tarvittavat pakolliset tiedot ja liitteet.

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Eroaminen
Jäsen on vapaa liiton jäsenyydestä ilmoitettuaan eroamisesta kirjallisesti liiton johtokunnalle tai liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittävästi.

4 § JÄSENMAKSUT
Jäsenet, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta tai eläkkeellä maksavat ½ jäsenmaksusta. Kunniajäsenet sekä 80 vuotta täyttäneet jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

8 § ETÄ-ÄÄNESTÄMINEN
Äänioikeus
Johtokunnan tai liiton kokouksen niin päättäessä äänestäminen on mahdollista liiton varsinaisille jäsenille myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

14 § SAAVUTETTUJEN JÄSENETUJEN TURVAAMINEN
Poistetaan säännöistä pykälä 14.

Uusien sääntöjen astuminen voimaan
Sääntömuutos jätetään tarkastettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen. Uudet säännöt voidaan ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta, koska ne on hyväksytty kahdessa yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenrekisterin päivittäminen
Uusien sääntöjen käyttöönoton myötä tapahtuu muutoksia jäsenmaksuperusteissa ja jäsenrekisteriä päivitetään. Jäsenten, jotka ovat oikeutettuja alennettuun jäsenmaksuun esim. eläkkeen tai sairaseläkkeen perusteella tulisi ilmoittaa asiasta liiton toimistoon. Asiasta lähetetään vielä tiedote jäsenmaksulaskun yhteydessä.

Syyskokouksen liiteet:

Sääntömuutos 2019

Talousarvio2020

Toimintasuunnitelma 2020


Suomen Taidegraafikot ry:n vuosikokous 26.4.2019

Suomen Taidegraafikoiden vuosikokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus liiton johtokunnalle. Kokouksessa vahvistettiin myös vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Stg Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Kokouksessa esiteltiin ja keskusteltiin johtokunnan sääntömuutosehdotuksesta. Sääntömuutos tulee viralliseen käsittelyyn syksyllä ylimääräiseen yleiskokoukseen ja syyskokoukseen (marraskuussa).

Sääntömuutoksen valmistelu kevät 2019


Kuvataiteilijaliitot alentavat gallerioidensa näyttelymaksuja

 
 

Suomen Taiteilijaseura välittää ilmoituksia ammattimaisista kuvataidealan työpaikoista ja -tilaisuuksista sekä koulutuksista ja näyttely-, apuraha-, projekti- sekä residenssihauista.
Ilmoitustaulu-sivulle.

Kuinka elää kuvataiteella

Suomen Taiteilijaseuran koostama tietopankki kuvataiteilijoille: https://artists.fi/kuinka-elaa-kuvataiteella/

Lakimiehen palvelut jäsentaiteilijoille

Suomen Taiteilijaseuran lakimies antaa jäsenjärjestöihin kuuluville taiteilijoille oikeudellista neuvontaa taiteilijan työhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Lakimiehen puoleen voi kääntyä esimerkiksi tilaus- ja näyttelysopimusten yhteydessä sekä tekijänoikeuksiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Suomen Taiteilijaseuran yhteystiedot


Taidegraafikoiden Facebook-ryhmä

Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenille tarkoitettu suljettu Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/623244177701188/


Jäsenpalvelut

Suomen Taidegraafikot ry ja Suomen Taiteilijaseura tarjoavat liiton jäsenille erilaisia palveluita ja etuja, joista voi lukea tarkemmin täältä: Jäsenpalvelut


Teosmyynti Grafoteekissa ja verkkokaupassa

Suomen Taidegraafikoiden jäsenet saavat tuoda teoksiaan myyntiin myyntikokoelma Grafoteekkiin. Ohjeet teosten toimittamiseen ja muuta hyödyllistä myyntikokoelmaan liittyvää tietoa löytyy klikkaamalla tätä linkkiä: Grafoteekin ohjeet taiteilijoille


Muuta

Liiton säännöt

Grafoteekin myyntivaltakirja

Taidegraafikon työsuojelu