Ajankohtaista

/ Taiteilijoille

STG-logo-harmaa-RGB

Tämä sivu on tarkoitettu Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenille. Sivulla tiedotetaan jäsenistöä koskevista ajankohtaisista asioista.

Ajankohtaista


GALLERIA G JA GRAFOTEEKKI OVAT SULJETTUNA 31.5.2020 ASTI

Hyvät jäsenemme,

Suomen Taidegraafikot ry:n Galleria G ja myyntikokoelma Grafoteekki sulkee ovensa hallituksen valmiustilapäätöksen mukaisesti 31.5.2020 asti.

Käynnissä olevat näyttelymme tulevat olemaan virtuaalisesti nähtävissä verkkosivuillamme. Huhtikuun näyttelyt on siirretty myöhemmälle ajankohdalle. Myös kesänäyttelyn haku peruuntuu, koska kevään näyttelykalenteriin tulee poikkeustilan vuoksi muutoksia aikatauluihin.
Liiton toimisto on poikkeustilan aikana suljettu, mutta henkilökunta työskentelee toistaiseksi etänä. Tavoitatte henkilökunnan siis sähköpostilla tai puhelimitse.
Toivotamme kaikille turvallisia tulevia viikkoja näinä haastavina aikoina.

SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY:N VUOSIKOKOUS 10.6. klo 17.15-

Vuosikokous oli tarkoitus järjestää perjantaina 24.4. Poikkeustilan vuoksi kokousta on siirretty keskiviikkoon 10.6. klo 17.15. Kokoukseen ilmoittaudutaan 5.6. mennessä (info@taidegraafikot.fi / 050 449 9229). Ilmoita myös osallistutko kokoukseen galleriassa (max 20 henkeä) vai etänä (Zoom). Toimitamme etäkokoukseen osallistuville osallistumislinkin ennen kokousta sekä ohjeet kokoukseen osallistumisesta.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus ja vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Toimintakertomus 2019

Kuvataiteen talo – hankkeen esittely siirtyy syksyyn.


NÄYTTELYMAKSUT 2020 GALLERIA G:SSÄ JA GRAFOTEEKISSA

Vuoden 2020 toimintaan on saatu Taikelta toiminta-avustusta yhteensä 95 000 euroa, josta 53 000 euroa käytetään kuvataiteen edistämiseen, järjestö- ja tiedotustoimintaan ja 42 000 euroa gallerian näyttelytoimintaan. Lisäksi saatiin Helsingin kaupungilta 8 000 euron avustus gallerian näyttelytoimintaan. Näyttelytoimintaan käytetää siis yhteensä 50 000 euroa toiminta-avustuksia.

Johtokunta on vahvistanut kokouksessaan (21.2.) näyttelymaksut vuodelle 2020. Maksuja päätettiin laskea niin, että jäsenhintainen maksu Galleria G:n näyttelyistä on 1 100 euroa (vuonna 2019 vuokra oli 1 500 €) ja ei-jäsenille maksu on 1 600 euroa (vuonna 2019 vuokra oli 2 000 €). Näyttelymaksuja lasketaan siis tänä vuonna 400 euroa. Tämä merkitsee noin 25 prosentin alennusta näyttelymaksuissa. Ennen näyttelymaksujen alennuksia vuonna 2018 näyttelymaksut olivat 2 300 € jäsenille ja 2 800 € ei-jäsenille.

Grafoteekin Kuukauden taiteilija -näyttelymaksu säilyy ennallaan (200 euroa). Maksut alennettiin vuoden 2019 alussa 400 eurosta 200 euroon.


SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY:N SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Suomen Taidegraafikot ry:n syyskokous järjestettiin Tampereella ravintola Telakalla lauantaina 30.11.2019. Varsinaisen syyskokouksen jälkeen saatiin kuulla Annika Dahlstenin esitys taiteilijoista asiantuntijoina. Hän työskentelee Taiken taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa läänintaiteilijana. Tämän jälkeen ohjelma jatkui vapaamuotoisesti vierailulla Johanna Pihlajamaan ja Hannamari Matikaisen työhuoneelle. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille, Annika Dahlstenille antoisasta esityksestä ja Taidetyöhuoneen taiteilijoille vierailun järjestämisestä.

Syyskokouksen luottamushenkilövalinnat
Kokouksessa tehtiin luottamushenkilövalintoja. Liiton puheenjohtajana jatkaa Seela Petra Lehtonen (2020-2021). Johtokunnan jäseniksi valittiin Maija Albrecht, Teija-Tuulia Ahola ja Milla Toukkari. Näyttelytoimikuntaan valittiin Susanna Autio ja Pälvi Hanni. Liiton jäsenvalintatoimikuntaan valittiin Marita Mikkonen, Tuukka Peltonen, Anne Tamminen, Hanna Varis ja Marje Viitala. Varajäseniksi valittiin Tessa Aarniosuo, Annika Dahlsten ja Anna-Maija Mattila-Selin.

Suomen Taiteilijaseuran edustajiston kokousedustajiksi valittiin Teija-Tuulia Ahola, Maija Albrecht, Pälvi Hanni ja Hanna Varis. Varaedustajiksi valittiin Annika Dahlsten, Marita Mikkonen, Tuukka Peltonen ja Päivi Somppi.

Liiton kokousedustajaksi Kuvaston vuosikokoukseen ja syyskokoukseen valittiin Irma Tonteri. Varaedustajaksi valittiin Emilia Tanner.

Jäsenmaksut ja luottamushenkilöiden palkkiot
Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2020 päätettiin 155 euroa. Uusien sääntöjen mukaisesti 65 vuotta täyttäneet tai eläkkeellä olevat jäsenet maksavat ½ jäsenmaksusta, eli 77,50 euroa. Kunniajäsenet ja 80 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot päätettiin säilyttää ennallaan (puheenjohtaja 50 € / kokous, muut 40 €, kokousten matkakulut korvataan luottamushenkilöille ja puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 €).

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Niihin voi tutustua liiton jäsensivulla

Kokouksessa käsiteltiin sääntömuutos. Ensimmäinen käsittely jossa sääntömuutos hyväksyttiin, tapahtui Helsingissä ylimääräisessä yleiskokouksessa 18.10.2019. Sääntömuutoksesta äänestettiin ja muutokset hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti.

Syyskokouksen liiteet:

Sääntömuutos 2019

Talousarvio2020

Toimintasuunnitelma 2020


Taidegraafikoiden Facebook-ryhmä

Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenille tarkoitettu suljettu
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/623244177701188/

Muuta

Liiton säännöt

Taidegraafikon työsuojelu