Ajankohtaista

/ Taiteilijoille

STG-logo-harmaa-RGB

Tämä sivu on tarkoitettu Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenille. Sivulla tiedotetaan jäsenistöä koskevista ajankohtaisista asioista.

Ajankohtaista

Suomen Taidegraafikot sai Opetus- ja kulttuuriministeriön Koronatukea

Suomen Taidegraafikot sai 20 000 euroa Korona-avustusta. Kulttuurialojen yhteisöille myönnettiin yhteensä 10 660 500 euroa lisätukea. Avustuksia myönnettiin kulttuurin ja taiteen toimijoille koronapandemiasta selviämiseen ja sellaisten talousvaikutusten lieventämiseen, jotka ovat syntyneet 13.3.–31.5.2020 välisenä aikana. Avustuksensaajat on listattu OKM:n verkkosivuilla: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kohdennettu-yleisavustus-kulttuurialan-yhteisoille-koronaepidemian-johdosta-aiheutuvaan-lisarahoitustarpeeseen-


SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Liiton vuosikokous järjestettiin keskiviikkona 10.6.2020 Galleria G:ssä ja jäsenten toivomuksesta myös etäkokouspalvelu Zoomissa. Kokoukseen osallistui yhteensä 19 liiton jäsentä. Kokousta oli lykätty huhtikuulta kesäkuulle Koronapandemian vuoksi.

Liiton uudet kunniajäsenet
Kokouksessa valittiin johtokunnan esityksestä liiton kunniajäseniksi Marjatta Hanhijoki, Kari Laitinen, Antti Salokannel ja Elsa Ytti. Onnittelut uusille kunniajäsenille!

Toimintakertomuksen käsittely ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuosikokouksessa mm. hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019 sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Vuoden 2019 tulos oli noin 3 500 euroa alijäämäinen.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvioon on päivitetty toteutuneet avustukset: Taiken toiminta-avustus 95 000 € ja Helsingin kaupungin avustus näyttelytoimintaan 8 000 €.

Jäsenmaksujen ja puheenjohtajan palkkion vahvistaminen
Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksu sekä puheenjohtajan palkkio. Jäsenmaksu on 155 €, 65-vuotta täyttäneet ja eläkeläiset 77,50 €, 80 vuotta täyttäneet ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Kannatusjäsenmaksua ei toistaiseksi peritä toiminnan ollessa tauolla. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 €.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta seuraavaan tilintarkastukseen
Kokouksessa valittiin vuoden 2020 tilintarkastukseen tilintarkastajaksi KHT tilintarkastaja Risto Ekholm / BDO tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastajaksi valittiin Päivi Lempinen ja varalle Heli Kurunsaari.

Sääntömuutoksen rekisteröinti
Kokouksessa tuotiin tiedoksi että liiton sääntömuutos rekisteröitiin virallisesti Patentti- ja rekisterihallituksessa helmikuussa 2020. Uudet säännöt löytyvät liiton nettisivuilta.

Muita kokouksessa esille tuotuja asioita
Kokouksessa tuotiin tiedoksi Kuvataiteen talo -yhdistyksen perustaminen, kevään jäsenhaun jatkaminen (31.7. saakka, päätöskokous elokuussa), gallerian kesänäyttely (avoinna ti-la 11-17) ja uusi paperityöpaja Helsingin paperipaja Roihupellossa

Kuvataiteen talo – hankkeen esittely on siirretty syksyyn.


NÄYTTELYMAKSUT 2020 GALLERIA G:SSÄ JA GRAFOTEEKISSA

Johtokunta on vahvistanut kokouksessaan (21.2.) näyttelymaksut vuodelle 2020. Maksuja päätettiin laskea niin, että jäsenhintainen maksu Galleria G:n näyttelyistä on 1 100 euroa (vuonna 2019 vuokra oli 1 500 €) ja ei-jäsenille maksu on 1 600 euroa (vuonna 2019 vuokra oli 2 000 €). Näyttelymaksuja lasketaan siis tänä vuonna 400 euroa. Tämä merkitsee noin 25 prosentin alennusta näyttelymaksuissa. Ennen näyttelymaksujen alennuksia vuonna 2018 näyttelymaksut olivat 2 300 € jäsenille ja 2 800 € ei-jäsenille.

Grafoteekin Kuukauden taiteilija -näyttelymaksu säilyy ennallaan (200 euroa). Maksut alennettiin vuoden 2019 alussa 400 eurosta 200 euroon.


Taidegraafikoiden Facebook-ryhmä

Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenille tarkoitettu suljettu
Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/623244177701188/


Liiton säännöt

Liiton säännöt


Taidegrafiikan työsuojelu

Taidegraafikon työsuojelu