Jäsenhaku

/ Taiteilijoille

Suomen Taidegraafikoiden logon tunnusosa, joka muistuttaa Fibonaccin kultaista leikkausta.

Jäsenhaun ohjeet

Suomen Taidegraafikot ry on taidegraafikoiden ja taidepiirtäjien yhdistys. Yhdistys edistää taidegrafiikan ja piirustustaiteen näkyvyyttä osana monimuotoista nykytaidetta. Jäseneksi voivat hakea kuvataiteilijat, jotka työskentelevät graafisen taiteen: taidegrafiikan, taidepiirtämisen ja sen erilaisten sovellusten parissa.

Suomen Taidegraafikoiden jäsenhaku tapahtuu sähköisellä kaavakkeella. Jäsenhaku toteutetaan jatkuvana niin, että päätöskokoukset ovat kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä). Kevään jäsenvalinnan hakemukset tulee jättää 15.5. mennessä ja syksyn hakemukset 15.11. mennessä.

Jäsenhakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan henkilötiedot ja yhteystiedot, taidekoulutus sekä taiteellinen ja ammatillinen toiminta. Liitä mukaan motivaatiokirje (miksi haet jäsenyyttä), ajantasainen ansioluettelo, 8-10 laadukasta teoskuvaa ja teostiedot (teoksen nimi, valmistumisvuosi, tekniikka ja mitat). Teoskuvien laatuun kannattaa kiinnittää huomiota ja liittää mukaan myös kuvia, joissa teokset ovat esillä tilassa. Hakemukseen on mahdollista liittää myös muita linkkejä (esim. video).

Jäsenhakumaksu on 20 euroa. Maksu tulee suorittaa hakemusten jättöpäivään mennessä Suomen Taidegraafikot ry:n tilille: FI94 4108 0010 3197 81. Merkitse maksun viestikenttään jäsenhaku / oma nimi.

Jäsenhakemukset käsittelee ja vertaisarvioi jäsenvalintatoimikunta. Valintakokouksessa arvioidaan kunkin hakijan hakemus sekä teoskuvat. Hakemuksista arvioidaan mm. näiden tekijöiden perusteella:
– taidekoulutus
– näyttelytoiminta
– apurahat
– teokset kokoelmissa tai julkisissa tiloissa
– jäsenyys sisarliitoissa tai jäsenyys ammattiliitoissa ulkomailla
– taidegrafiikka sisältää myös piirtäjät, uudet taidegrafiikan tekniikat sekä poikkitaiteelliset ajatustavat

Toimikunnassa on viisi yhdistyksen syyskokouksessa valittua jäsentä sekä kaksi johtokunnan edustajaa, yhteensä seitsemän jäsentaiteilijaa. Valintakokouksissa keväällä ja syksyllä arvioidaan kunkin hakijan hakemus sekä teoskuvat. Päätös jäsenvalinnoista tehdään kokouksessa äänestämällä. Jäseneksi valitaan hakijat, jotka ovat saaneet enemmistön valintatoimikunnan äänistä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan jäsenvalinnan tuloksista valintatilaisuuden jälkeen. Hakijoille ei anneta jäsenhakemuksista henkilökohtaista palautetta.
Jäsenmaksu on 155 €/vuosi (2021).

Jäsenedut
Suomen Taidegraafikot tarjoaa jäsenilleen jäsenpalveluja ja jäsentiedotusta. Jäsenkirjeissä ja tiedotteissa on tietoa näyttelyistä, kilpailuista, työskentelymahdollisuuksista sekä muista ammattiin liittyvistä asioista. Sähköistä jäsentiedotusta ajankohtaisista asioista tehdään myös Facebookissa. Jäsenistölle välitetään myös Suomen Taiteilijaseuran sähköinen uutiskirje. 

Jäsenet saavat alennuksen Galleria G:n näyttelyvuokrasta. Vain jäsenet voivat hakea Grafoteekin Kuukauden taiteilija -näyttelyihin ja jättää teoksiaan myyntiin myyntikokoelmaan ja verkkokauppaan sekä osallistua vuosittaiseen teosvälitystapahtumaan. Muista jäseneduista, alennuksista ja tapahtumista tiedotetaan verkkosivuilla ja jäsenkirjeessä.

Suomen Taiteilijaseuran kautta jäsenjärjestöjen taiteilijat ovat oikeutettuja saamaan seuran lakimieheltä oikeudellista neuvontaa taiteilijan työhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä neuvontaa mm. ulkomaisten näyttelyiden kuljetus- ja tullausasioissa. Suomen Taiteilijaseuran ilmoitustaulu-sivulla julkaistaan tiedot ajankohtaista kuvataidealan työpaikoista ja -tilaisuuksista sekä koulutuksista ja näyttely-, apuraha-, projekti- sekä residenssihauista. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön residenssit ja työtilat ovat liiton jäsenten haettavissa. STS:n jäsenliiton jäseninä liiton jäsenet voivat hakeutua Kelan
tukemaan työkykyvalmennukseen tai hakea tukea Kuvataiteilijoiden huoltosäätiöltä. Jäsentaiteilijat voivat ilmoittaa tietonsa julkaistaviksi Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämään Kuvataiteilijamatrikkeliin. Suomen Taidegraafikot ry:n jäsenet voivat saada Kansainvälisen taiteilijaliiton (IAA) jäsenkortin.

Lue lisää jäseneduista

Jäsenvalintatoimikunta 2021
Athanasía Aarniosuo, Mari Aspola, Teija Immonen, Eeva Kaisa Jauhiainen, Iina Heiskanen, Seela Petra Lehtonen, Laura Pohjonen
Varajäsenet: Anneli Hilli, Anna-Maija Mattila-Selin, Saara Nurmi

Tiedustelut: Riikka Tuomarla, puh. 050 449 9229, riikka.tuomarla@taidegraafikot.fi, info@taidegraafikot.fi

  Jäsenhakemus

  Hakijan yhteystiedot
  Teoskuva 1

  Teoskuva 2

  Teoskuva 3

  Teoskuva 4

  Teoskuva 5

  Teoskuva 6

  Teoskuva 7

  Teoskuva 8

  Teoskuva 9

  Teoskuva 10

  Tilakuva 1

  Tilakuva 2

  Tilakuva 3
  Muut referenssit

  * = pakollinen kenttä

  PS. Lomakkeen lähetys saattaa kestää hetken riippuen liitetiedostojen koosta. Odotathan.